SBAN logo

Systematiskt brandskyddsarbete ingår i lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vi hjälper er med SBA, anpassningar, service och åtgärder.

SBA, systematiskt brandskyddsarbete, ett lagkrav.

Lagen om skydd innebär att fastigheter behöver ett visst brandskydd, här kan du läsa om  bland annat systematisk brandskyddsarbete (SBA) och andra brandtekniska krav på fastigheter.

Systematiskt brandskyddsarbete är det man utgår från och där får man koll på om man har rätt produkter i form av handbrandsläckare, brandvarnare utrymmningsplan, rätt rökluckor, funktion hos de olika produkterna och så vidare. Ett SBA innebär att fastigheters brandsydd kontrolleras med jämna mellanrum för att klara lagraven.

Vi är stolta över att kunna vara en helhetsleverantör för brandsäkerhet. Oavsätt om ni behöver hjälp att sätta upp ett SBA, brandsläckare, service av rökluckor, eller brandtätning av brandceller så finns vi här som en stabil leveranör för ert brandskydd.

Vi skapat ett unikt digitalt system med QR koder för SBA, det underlättar för alla. Den som ska göra SBA rondering får genom app eller webb all information för att effektivt kunna genomföra SBA ronderingen. Förutom det låga insteget till ett säkert och effektivt systematiskt brandskyddsarbete innebär också  SBANs SBA också en realtidskontroll, det innebär att kvalitén på ett SBA kan kontrolleras i en tidslogg. SBAN tillåter användaren att se punkterna på en planritning eller på en lista, känner du till fastigheten bra så kan du bara gå din rond och skanna av QR koderna direkt i mobilen.

I korthet innebär vår metod en kostnadseffektiv lösning med hög kvalité och kontinuerliga genomgångar av ert brandskydd. Skulle brister i ert brandskydd komma fram under en inventering kan vi ge er åtgärdsförslag och åtgärda för er, ett tryggt och seriöst SBA helt enkelt.

Efter ett första möte med er som kund gör vi en enklare brandteknisk inventering och då ser vi över brandskyddet, då skapar vi en inventering i samband med att vi bygger upp ert SBA så att våra kunder vet vilka produkter som behövs

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med brandskydd nedan.

Rökluckor,
PBL (BFS 2014:3)

Används av räddningstjänsten för att vetnilera ut rökgaser från en fastighet, de sitter ofta i trapphus. Rökluckor räddar liv och är oerhört viktiga för att räddningstjänstens arbete. Rökluckorna gör utrymmningsvägarna säkrare att evakuera genom eftersom varma och giftiga rökgaser kan ventileras ut.

Rökluckor är en brandteknisk installation så dom ska servas regelbundet minnst en gång per år enligt som en standard. Service av rökluckor innebär att man säkerhetsställer deras öppningsfunktion. En bra servad röklucka är en förutsättning för en effektiv utrymming av fastigheten.

Speakat brandskydd utför service av rökluckssytem. Genom vårt digitaliserade SBA system kommer du som ansvarig också kunna ta del av inventeringarna i realtid.

Brandtätning,
Lagen skydd mot olyckor (2003:778)

Speakats brandtätning utförs enligt protega metoden, vår personal är utbildad och certifierad för denna specifika  brandtätning. En säker brandtätning innebär att samtliga brancellsgränser är hela och täta, det krävs ny brandtätning så fort det görs ingrepp i brandcellsgränsen. Detta måste givetvis göras på rätt sätt så att det upprätthåller samma brandtekniska standard som innan ingreppet. Brandtätningen ska dokumenteras och brandskyddsdokumentationen ska uppdateras.

Brandtekniska produkter

Vi erbjuder våra kunder allt som kan behövas, från brandsläckare, hänvisnikgsarmaturer, röckluckor, brandvarnare (både enkla och sammankopplade), brandetektorer, branddetekteringssystem och skyltar. Vi är en komplett leverantör från tjänst till produkt och utförande.

Utrymmningsplan, Arbetsmiljölag (1977:1160)

Utrymmningsplaner är till för att rädda liv. En karta som sitter i entréplan som visar utrymmningsvägar och återsamlingsplatser om fastigheten behöver utrymmas. Större företag och kontor med fler än 50 besökare behöver ha en utrymningsplan. Vi hjälper er att skapa tydliga utrymmningsplaner.

Brandskydds-dokumentation lagkrav, Boverkets byggregler (2011:6)

Den upprättas i samband med att man söker bygglov och bygghandlingar läs mer om hur lagen tolkas på Boverket. Brandskyddsdokumentation berättar om vilken byggnadsklass det är och vilken verksamhetsklass som ska bedrivas i fastigheten. Om inte den finns eller om verksamhetstypen har bytts eller om ombyggnationer skett. Då hjälper speakat brandskydd er med en uppdatering där vi går igenom fastigheten och beskriver fastighetens status. Vi kallar det för en brandteknisk inventering, det är något en av våra brandingenjörer gör. Vi kan också upprätta helt nya brandsskyddsdokumentationer och brandtekniska inventeringar vilket görs på ingenjörsnivå.

© Speakat fastighetstjänster AB 2022